Dla siebie, dla świata

Dla siebie, dla świata

W ramach ośmioodcinkowej serii dokumentalnej „Dla siebie, dla świata” poznamy inspirujące historie ludzi, którzy zostawili swój kraj, pracę, czasami rodzinę, poświęcili swój czas, a nawet prywatny majątek, aby pomagać potrzebującym. Odcinki w niedziele o 18:00 od 13 października.

Pomoc potrzebującym to nie tylko praca, bądź pasja. To przede wszystkim misja. Nauczanie i dożywianie dzieci w Kenii, budowa szkół w Nepalu, kopanie studni w Tanzanii, opieka nad sierotami w Ugandzie, wsparcie dla najuboższych w Rumunii – każda inicjatywa się liczy. Co poświęcili bohaterowie, by pomóc drugiemu człowiekowi? Dlaczego zdecydowali się to robić? Uśmiech, łzy, zwątpienie i nadzieja… To świat, w którym często drobny gest czy dobre słowo jest więcej warte, niż góry złota.

Misja spełnia często dwa zadania: wspiera potrzebujących, ale pozwala też spełnić siebie, odnaleźć sens własnego życia, osiągnąć osobisty sukces. Działalność charytatywna nie przynosi sławy ani bogactwa. Jedyną zapłatą za trud włożony w niesienie pomocy, to satysfakcja, która jest największą nagrodą dla wolontariuszy.