Informacje o nadawcy

 

Nadawcą programu pod nazwą „METRO” jest Green Content sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Wiertnicza 166
02-952 Warszawa
www.metro.tv

Numer koncesji: 628/2015-T i 658/2016-T

Dane kontaktowe:
Green Content sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 166
02-952 Warszawa
e-mail: widzowie@tvn.pl
tel: (22) 856-61-61

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
www.krrit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Skład Zarządu Green Content sp. z o.o.:

1.      Rafał Ogrodnik

2.      Dominika Anna Stępińska-Duch

3.      Dorota Żurkowska-Bytner

Jedynym wspólnikiem Green Content sp. z o.o. jest spółka Discovery Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Beneficjentami rzeczywistymi Green Content sp. z o.o. jest ujawnionymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są członkowie Zarządu Green Content sp. z o.o., tj.

1.      Rafał Ogrodnik

2.      Dominika Anna Stępińska-Duch

3.      Dorota Żurkowska-Bytner

Wpis Green Content sp. z o.o. w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest dostępny na stronie:  https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj

 

Lista wszystkich dostarczanych przez Green Content sp. z o.o. i podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych dzienników lub czasopism – pobierz

tvnpix