Wielcy Papieże

Wielcy Papieże

Autorzy włoskiego programu przedstawiają szczegóły biografii i najważniejsze momenty pontyfikatów Jana XXIII, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Każdy z tych papieży poprzez swoje nowatorskie, przełomowe działania i decyzje przyczynił się do zmiany biegu historii zachodniej cywilizacji. W programie wypowiadają się m.in. osoby z najbliższego otoczenia Angelo Roncalliego, Karola Wojtyły, Josepha Ratzingera i Jorge Bergoglio. Emisje czteroodcinkowej serii w soboty o 16:25.